Bảng giá dụng cụ cầm tay Sata


ModelNhà sản xuấtMã đặt hàngTên hàng hóaĐơn giá (đã có VAT)
STA-105-169Sata09-105Bộ lục giác đầu bi dài 9 chi tiết Sata 09-105 (09105)286.000
STA-206-073SataSTA07313mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-609 (43609)129.000
STA-492-022Sata49-20514mm Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng Sata 49-205 (49205)38.000
STA-476-016Sata47-60414mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-604 (47604)157.000
STA-607-103Sata46-60714mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-607 (46607)150.000
STA-405-091Sata46-40514mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-405 (46405)184.000
STA-207-074Sata43-61014mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-610 (43610)133.000
STA-308-118Sata47-30814x17mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-308 (47308)456.000
STA-206-114Sata47-20615" Mỏ lết Sata 47-206 (47206)390.000
STA-608-104Sata46-60815mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-608 (46608)197.000
STA-406-092Sata46-40615mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-406 (46406)203.000
STA-208-075Sata43-61115mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-611 (43611)180.000
STA-304-116Sata47-30411x13mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-304 (47304)512.000
STA-472-012Sata47-20512" Mỏ lết Sata 47-205 (47205)232.000
STA-492-020Sata49-20312mm Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng Sata 49-203 (49203)32.000
STA-476-014Sata47-60212mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-602 (47602)137.000
STA-605-101Sata46-60512mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-605 (46605)139.000
STA-403-089Sata46-40312mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-403 (46403)168.000
STA-205-072Sata43-60812mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-608 (43608)123.000
STA-305-117Sata47-30512x14mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-305 (47305)435.000
STA-492-021Sata49-20413mm Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng Sata 49-204 (49204)34.000
STA-476-015Sata47-60313mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-603 (47603)143.000
STA-606-102Sata46-60613mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-606 (46606)171.000
STA-404-090Sata46-40413mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-404 (46404)176.000
STA-612-025Sata61-201#0 Tuốc nơ vít bake cách điện 1000V Sata 61-201 (61201)180.000
STA-308-182Sata62-308#1 Tuốc nơ vít bake Sata 62-308 (62308)50.000
STA-612-026Sata61-202#1 Tuốc nơ vít bake cách điện 1000V Sata 61-202 (61202)193.000
STA-313-181Sata62-313#2 Tuốc nơ vít bake Sata 62-313 (62313)62.000
STA-612-027Sata61-203#2 Tuốc nơ vít bake cách điện 1000V Sata 61-203 (61203)218.000
STA-405-173Sata09-4050.02-1.00mm Dưỡng đo độ dày 23 lá Sata 09-405 (09405)107.000
STA-407-171Sata09-4070.02-1.00mm Dưỡng đo độ dày 32 lá Sata 09-407 (09407)120.000
STA-401-066Sata09-4010.05-1.00mm Dưỡng đo độ dày 14 lá Sata 09-401 (09401)69.000
STA-402-172Sata09-4020.05-1.00mm Dưỡng đo độ dày 16 lá Sata 09-402 (09402)85.000
STA-406-148Sata92-4061 Kg Búa đầu bằng Sata 92-406 (92406)254.000
STA-090-002Sata09-0051/2" Bộ tuýp 20 chi tiết Sata 09-005 (09005)1.280.000
STA-090-004Sata09-0601/2" Bộ tuýp 24 chi tiết Sata 09-060 (09060)1.286.000
STA-090-003Sata09-0071/2" Bộ tuýp 58 chi tiết Sata 09-007 (09007)2.069.000
STA-963-053Sata96-3031/2" Cờ lê mở lực Sata 96-303 (96303)1.804.000
STA-656-111Sata46-6561/2" Dr x 19mm Đầu nhấn tự động Sata 46-656 (46656)148.000
STA-090-054Sata09-006Bộ khẩu 46 chi tiết Sata 09-006 (09006)2.220.000
STA-506-179Sata09-5061/2" Bộ tuýp 25 chi tiết Sata 09-506 (09506)1.578.000
STA-011-175Sata09-0111/4" và 3/8" Bộ tuýp 20 chi tiết Sata 09-011 (09011)1.295.000
STA-095-055Sata09-5101/4" Bộ tuýp 150 chi tiết Sata 09-510 (09510)7.689.000
STA-037-060Sata09-03710-19mm Bộ cờ lê 6 chi tiết Sata 09-037 (09037)923.000
STA-090-009Sata09-03310-19mm Bộ tròng ngắn và to 7 chi tiết Sata 09-033 (09033)310.000
STA-492-019Sata49-20110mm Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng Sata 49-201 (49201)27.000
STA-476-013Sata47-60110mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-601 (47601)125.000
STA-603-099Sata46-60310mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-603 (46603)124.000
STA-401-087Sata46-40110mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-401 (46401)144.000
STA-203-070Sata43-60610mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-606 (43606)114.000
STA-116-136Sata83-11610mm chìa lục giác chữ T Sata 83-116 (83116)119.000
STA-301-115Sata47-30110x12mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-301 (47301)512.000
STA-604-100Sata46-60411mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-604 (46604)130.000
STA-402-088Sata46-40211mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-402 (46402)163.000
STA-204-071Sata43-60711mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-607 (43607)124.000
STA-609-105Sata46-60916mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-609 (46609)168.000
STA-407-093Sata46-40716mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-407 (46407)215.000
STA-209-076Sata43-61216mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-612 (43612)156.000
STA-492-023Sata49-20817mm Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng Sata 49-208 (49208)53.000
STA-476-017Sata47-60517mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-605 (47605)173.000
STA-610-106Sata46-61017mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-610 (46610)178.000
STA-408-094Sata46-40817mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-408 (46408)225.000
STA-210-077Sata43-61317mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-613 (43613)164.000
STA-309-119Sata47-30917x19mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-309 (47309)456.000
STA-310-120Sata47-31017x21mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-310 (47310)480.000
STA-611-107Sata46-61118mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-611 (46611)185.000
STA-503-151Sata92-50335mm Búa nhựa Sata 92-503 (92503)298.000
STA-901-154Sata92-90135mm Búa nhựa Sata 92-901 (92901)366.000
STA-107-130Sata83-1073mm chìa lục giác chữ T Sata 83-107 (83107)69.000
STA-472-160Sata47-2014" Mỏ lết Sata 47-201 (47201)120.000
STA-403-145Sata92-403400g Búa Cơ khí Sata 92-403 (92403)177.000
STA-902-155Sata92-90245mm Búa cao su Sata 92-902 (92902)425.000
STA-504-152Sata92-50445mm Búa nhựa Sata 92-504 (92504)536.000
STA-108-131Sata83-1084mm chìa lục giác chữ T Sata 83-108 (83108)75.000
STA-613-029Sata61-3024mm Tuốc nơ vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-302 (61302)500.000
STA-409-095Sata46-40918mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-409 (46409)237.000
STA-211-078Sata43-61418mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-614 (43614)173.000
STA-492-024Sata49-21019mm Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng Sata 49-210 (49210)60.000
STA-476-018Sata47-60619mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-606 (47606)199.000
STA-612-108Sata46-61219mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-612 (46612)206.000
STA-212-079Sata43-61519mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-615 (43615)186.000
STA-312-121Sata47-31219x21mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-312 (47312)480.000
STA-106-129Sata83-1062.5mm chìa lục giác chữ T Sata 83-106 (83106)67.000
STA-613-028Sata61-3012.5mm Tuốc nơ vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-301 (61301)500.000
STA-401-143Sata92-401200g Búa cơ khí Sata 92-401 (92401)132.000
STA-213-080Sata43-61621mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-616 (43616)268.000
STA-319-123Sata47-31921x24mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-319 (47319)660.000
STA-317-122Sata47-31721x26mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-317 (47317)660.000
STA-501-149Sata92-50122mm Búa nhựa Sata 92-501 (92501)190.000
STA-214-081Sata43-61722mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-617 (43617)240.000
STA-807-188Sata70-81724" Mỏ lếch răng Sata 70-817 (70817)636.000
STA-215-082Sata43-61824mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-618 (43618)306.000
STA-321-124Sata47-32124x27mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-321 (47321)730.000
STA-216-083Sata43-61925mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-619 (43619)408.000
STA-106-142Sata92-106260g Búa gò Sata 92-106 (92106)379.000
STA-217-084Sata43-21727mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-217 (43217)437.000
STA-502-150Sata92-50228mm Búa nhựa Sata 92-502 (92502)215.000
STA-105-128Sata83-1052mm chìa lục giác chữ T Sata 83-105 (83105)65.000
STA-090-001Sata09-0043/8" Bộ tuýp 58 chi tiết Sata 09-004 (09004)1.749.000
STA-655-110Sata46-6553/8" Dr x 13mm Đầu nhấn tự động Sata 46-655 (46655)129.000
STA-402-144Sata92-402300g Búa cơ khí Sata 92-402 (92402)148.000
STA-103-139Sata92-103305g Búa gò Sata 92-103 (92103)379.000
STA-105-141Sata92-105305g Búa gò Sata 92-105 (92105)379.000
STA-218-085Sata43-21830mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-218 (43218)530.000
STA-219-086Sata43-21931mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-219 (43219)577.000
STA-101-137Sata92-101320g Búa gò Sata 92-101 (92101)413.000
STA-104-140Sata92-104320g Búa gò Sata 92-104 (92104)456.000
STA-102-138Sata92-102330g Búa gò Sata 92-102 (92102)473.000
STA-501-177Sata09-5011/2" Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-501 (09501)1.909.000
STA-502-178Sata09-5021/2" Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-502 (09502)2.426.000
STA-654-109Sata46-6541/4" Dr x 10mm Đầu nhấn tự động Sata 46-654 (46654)115.000
STA-013-176Sata09-0131/4" và 1/2" Bộ tuýp 86 chi tiết Sata 09-013 (09013)2.813.000
STA-090-056Sata09-0511/4" Bộ tuýp 18 chi tiết Sata 09-051 (09051)588.000
STA-090-057Sata09-0011/4" Bộ tuýp 25 chi tiết Sata 09-001 (09001)988.000
STA-002-174Sata09-0021/4" Bộ tuýp 38 chi tiết Sata 09-002 (09002)1.037.000
STA-062-162Sata09-06210-32 mm Bộ vòng miệng 14 chi tiết Sata 09-062 (09062)1.423.000
STA-503-127Sata72-50310" Kìm cắt cáp Sata 72-503 (72503)362.000
STA-472-011Sata47-20410" Mỏ lết Sata 47-204 (47204)188.000
STA-082-062Sata09-08210-14mm Bộ cờ lê vòng tự động 5 chi tiết Sata 09-082 (09082)748.000
STA-113-134Sata83-1137mm chìa lục giác chữ T Sata 83-113 (83113)104.000
STA-064-163Sata09-0648-24 mm Bộ vòng miệng 11 chi tiết Sata 09-064 (09064)716.000
STA-502-126Sata72-5028" Kìm cắt cáp Sata 72-502 (72502)294.000
STA-701-033Sata70-1028" Kìm nhọn Sata 70-102 (70102)200.000
STA-701-041Sata70-1328" Kìm nhọn cách điện 1000V Sata 70-132 (70132)245.000
STA-705-045Sata70-5128" Kìm thường 2 lỗ Sata 70-512 (70512)125.000
STA-703-039Sata70-3038" Kìm điện Sata 70-303 (70303)230.000
STA-703-047Sata70-3338" Kìm điện cách điện 1000V Sata 70-333 (70333)305.000
STA-472-010Sata47-2038" Mỏ lết Sata 47-203 (47203)136.000
STA-090-158Sata09-0248-18mm Bộ cờ lê vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-024 (09024)805.000
STA-025-058Sata09-0258-19mm Bộ cờ lê 6 chi tiết 2 đầu vòng Sata 09-025 (09025)1.030.000
STA-702-042Sata70-2326" Kìm cắt thường cách điện 1000V Sata 70-232 (70232)224.000
STA-701-032Sata70-1016" Kìm nhọn Sata 70-101 (70101)146.000
STA-701-040Sata70-1316" Kìm nhọn cách điện 1000V Sata 70-131 (70131)219.000
STA-705-044Sata70-5116" Kìm thường 2 lỗ Sata 70-511 (70511)114.000
STA-703-037Sata70-3016" Kìm điện Sata 70-301 (70301)163.000
STA-202-113Sata47-2026" Mỏ lết Sata 47-202 (47202)124.000
STA-090-008Sata09-0296-32mm Bộ cờ lê 13 chi tiết Sata 09-029 (09029)1.026.000
STA-027-199Sata09-0276-32mm Bộ vòng miệng 23 chi tiết Sata 09-027 (09027)1.906.000
STA-213-185Sata62-2136.0mm Tuốc nơ vít dẹp Sata 62-213 (62213)60.000
STA-505-153Sata92-50560mm Búa nhựa Sata 92-505 (92505)809.000
STA-208-183Sata62-2085.0mm Tuốc nơ vít dẹp Sata 62-208 (62208)44.000
STA-702-034Sata70-2015" Kìm cắt thường Sata 70-201 (70201)130.000
STA-207-184Sata62-2075.0mm Tuốc nơ vít dẹp Sata 62-207 (62207)43.000
STA-404-146Sata92-404500g Búa cơ khí Sata 92-404 (92404)196.000
STA-903-156Sata92-90355mm Búa nhựa Sata 92-903 (92903)502.000
STA-110-132Sata83-1105mm chìa lục giác chữ T Sata 83-110 (83110)83.000
STA-501-125Sata72-5016" Kìm cắt cáp Sata 72-501 (72501)277.000
STA-702-035Sata70-2026" Kìm cắt thường Sata 70-202 (70202)139.000
STA-061-161Sata09-0619-21 mm Bộ vòng miệng 11 chi tiết Sata 09-061 (09061)769.000
STA-601-098Sata46-6029mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-602 (46602)119.000
STA-202-069Sata43-6059mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-605 (43605)109.000
STA-152-064Sata09-152Bộ gò đồng ôtô 5 chi tiết Sata 09-152 (09152)2.820.000
STA-251-164Sata09-251Bộ kiềm mở phe 5 chi tiết Sata 09-251 (09251)283.000
STA-103-168Sata09-103Bộ lục giác 9 chi tiết Sata 09-103 (09103)195.000
STA-107-170Sata09-107Bộ lục giác tay cầm dài 9 chi tiết Sata 09-107 (09107)175.000
STA-106-180Sata09-106Bộ lục giác đầu bi 12 chi tiết hệ inch Sata 09-106 (09106)305.000
STA-101-167Sata09-101Bộ lục giác đầu bi 9 chi tiết Sata 09-101 (09101)265.000
STA-161-065Sata09-161Bộ sủi 5 chi tiết Sata 09-161 (09161)291.000
STA-314-186Sata09-314Bộ tua vít 7 chi tiết Sata 09-314 (09314)339.000
STA-304-166Sata09-304Bộ tuốt nơ vít 10 chi tiết Sata 09-304 (09304)592.000
STA-303-165Sata09-303Bộ tuốt nơ vít 6 chi tiết Sata 09-303 (09303)411.000
STA-090-159Sata09-069Bộ vòng miệng hệ inch 14 chi tiết Sata 09-069 (09069)1.485.000
STA-615-189Sata70-6154" Kiềm cắt lò xo Sata 70-615 (70615)100.000
STA-704-067Sata09-704Ta rô nhổ ốc gãy 5 chi tiết Sata 09-704 (09704)122.000
STA-079-061Sata09-0798-19mm Bộ vòng miệng 8 chi tiết Sata 09-079 (09079)948.000
STA-090-005Sata09-0208-19mm Bộ tròng 9 chi tiết Sata 09-020 (09020)508.000
STA-090-006Sata09-0228-22mm Bộ tròng 11 chi tiết Sata 09-022 (09022)685.000
STA-090-007Sata09-0268-24mm Bộ tròng 14 chi tiết Sata 09-026 (09026)920.000
STA-028-059Sata09-0288-27mm Bộ cờ lê 11 chi tiết 2 đầu vòng Sata 09-028 (09028)1.193.000
STA-405-147Sata92-405800g Búa Cơ khí Sata 92-405 (92405)240.000
STA-601-097Sata46-6018mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-601 (46601)107.000
STA-201-068Sata43-6048mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-604 (43604)102.000
STA-114-135Sata83-1148mm chìa lục giác chữ T Sata 83-114 (83114)109.000
STA-613-031Sata61-3048mm Tuốc nơ vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-304 (61304)500.000
STA-410-096Sata46-41019mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-410 (46410)256.000
STA-904-157Sata92-90465mm Búa nhựa Sata 92-904 (92904)609.000
STA-112-133Sata83-1126mm chìa lục giác chữ T Sata 83-112 (83112)95.000
STA-613-030Sata61-3036mm Tuốc nơ vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-303 (61303)500.000
STA-702-036Sata70-2037" Kìm cắt thường Sata 70-203 (70203)187.000
STA-702-043Sata70-2337" Kìm cắt thường cách điện 1000V Sata 70-233 (70233)244.000
STA-720-049Sata72-0027" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-002 (72002)205.000
STA-720-048Sata72-0017" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-001 (72001)193.000
STA-720-051Sata72-0057" Kìm mở phe trong mũi cong Sata 72-005 (72005)205.000
STA-720-050Sata72-0047" Kìm mở phe trong mũi thẳng Sata 72-004 (72004)205.000
STA-703-038Sata70-3027" Kìm điện Sata 70-302 (70302)194.000
STA-703-046Sata70-3327" Kìm điện cách điện 1000V Sata 70-332 (70332)282.000
STA-962-052Sata96-2033/8" Cờ lê mở lực Sata 96-203 (96203)1.446.000
STA-505-190Sata09-5051/4" Bộ tuýp 52 chi tiết Sata 09-505 (09505)1.804.000
STA-311-194Sata61-3112.5mm Vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-311 (61311)156.000
STA-313-195Sata61-313Vít dẹp cách điện 1000V 61-313 (61313)176.000
STA-315-196Sata61-3156.5mm Vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-315 (61315)212.000
STA-211-191Sata61-211#0 Vít bake cách điện 1000V Sata 61-211 (61211)162.000
STA-211-192Sata61-212#1 Vít bake cách điện 1000V Sata 61-212 (61212)173.000
STA-213-193Sata61-213#2 Vít bake cách điện 1000V Sata 61-213 (61213)196.000
STA-090-197Sata09-0033/8" Bộ cần xiết 5 chi tiết Sata 09-003 (09003)746.000
STA-412-602Sata41-2165.5x7mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-216 (41216)33.000
STA-090-198Sata09-0103/8" Bộ đầu tuýp 35 chi tiết Sata 09-010 (09010)902.000
STA-090-199Sata09-0141/2" Bộ đầu tuýp 120 chi tiết Sata 09-014 (09014)4.150.000
STA-090-200Sata09-0153/4" Bộ đầu tuýp 15 chi tiết Sata 09-015 (09015)4.375.000
STA-090-201Sata09-0163/8" Bộ tuýp 47 chi tiết Sata 09-016 (09016)1.679.000
STA-090-202Sata09-0521/4" Bộ đầu vít 18 chi tiết Sata 09-052 (09052)588.000
STA-090-203Sata09-0531/4" Bộ đầu tuýp 18 chi tiết Sata 09-053 (09053)588.000
STA-090-204Sata09-0551/2" Bộ đầu tuýp 12 chi tiết Sata 09-055 (09055)656.000
STA-090-205Sata09-0853/8" Bộ tuýp 16 chi tiết hệ inch Sata 09-085 (09085)700.000
STA-090-206Sata09-0861/2" Bộ tuýp 17 chi tiết Sata 09-086 (09086)1.005.000
STA-090-207Sata09-0871/2" Bộ tuýp 24 chi tiết hệ inch Sata 09-087 (09087)1.322.000
STA-090-208Sata09-0881/2" Bộ tuýp 22 chi tiết hệ inch Sata 09-088 (09088)1.632.000
STA-090-209Sata09-0901/2" Bộ tuýp 28 chi tiết Sata 09-090 (09090)1.766.000
STA-090-210Sata09-0981/2" Bộ tuýp 28 chi tiết hệ inch Sata 09-098 (09098)758.000
STA-091-211Sata09-1481/2" Bộ tuýp 28 chi tiết hệ inch Sata 09-148 (09148)4.286.000
STA-092-212Sata09-2031/2" Bộ tuýp 18 chi tiết Sata 09-203 (09203)1.031.000
STA-092-213Sata09-2041/2" Bộ tuýp 18 chi tiết Sata 09-204 (09204)1.137.000
STA-092-214Sata09-2051/2" Bộ tuýp 24 chi tiết Sata 09-205 (09205)1.685.000
STA-092-215Sata09-2061/4" Bộ tuýp 25 chi tiết Sata 09-206 (09206)440.000
STA-091-289Sata09-164Bộ sủi 13 chi tiết Sata 09-164 (09164)780.000
STA-091-288Sata09-163Bộ mũi đục bằng 3 chi tiết Sata 09-163 (09163)615.000
STA-091-287Sata09-162Bộ mũi đột 5 chi tiết Sata 09-162 (09162)380.000
STA-097-286Sata09-702TT10-TT50 Bộ lục giác sao 9 cây Sata 09-702 (09702)380.000
STA-097-285Sata09-701TT6-TT25 Bộ lục giác sao 8 cây dài Sata 09-701 (09701)253.000
STA-091-284Sata09-124Bộ lục giác đầu bi dài 9 chi tiết Sata 09-124 (09124)406.000
STA-091-283Sata09-123TT9-TT40 Bộ lục giác sao Sata 09-123 (09123)188.000
STA-091-281Sata09-1211.5-8mm Bộ lục giác xếp 8 chi tiết Sata 09-121 (09121)145.000
STA-091-282Sata09-122Bộ lục giác xếp hệ inch Sata 09-122 (09122)145.000
STA-091-278Sata09-102Bộ lục giác đầu bi dài hệ inch Sata 09-102 (09102)318.000
STA-091-279Sata09-104Bộ lục giác dài hệ inch Sata 09-104 (09104)232.000
STA-091-280Sata09-108Bộ lục giác 12 chi tiết hệ inch Sata 09-108 (09108)216.000
STA-093-275Sata09-341Bộ tua vít 24 chi tiết Sata 09-341488.000
STA-093-276Sata09-342Bộ tua vít 25 chi tiết Sata 09-342 (09342)542.000
STA-093-277Sata09-343Bộ tua vít 26 chi tiết Sata 09-343 (09343)677.000
STA-093-263Sata09-301ABộ vít cách điện 7 cây 1000V Sata 09-301A (09301A)1.123.000
STA-093-264Sata09-305Bộ tô vít hoa thị 8 cây Sata 09-305479.000
STA-093-265Sata09-306Bộ tô vít 8 cây Sata 09-306 (09306)424.000
STA-093-266Sata09-309Bộ tô vít 6 cây Sata 09-309 (09309)397.000
STA-093-267Sata09-311Bộ vít dẹp điện tử 6 cây Sata 09-311 (09311)291.000
STA-093-268Sata09-312Bộ vít điện tử 6 cây Sata 09-312 (09312)291.000
STA-093-269Sata09-313Bộ tô vít hoa thị điện tử 6 cây Sata 09-313305.000
STA-093-270Sata09-315Bộ tô vít hoa thị điện tử 7 cây Sata 09-315339.000
STA-093-271Sata09-316Bộ tô vít điện tử 9 cây Sata 09-316 (09316)426.000
STA-093-272Sata09-317Bộ tô vít điện tử 15 cây Sata 09-317 (09317)726.000
STA-093-273Sata09-324Bộ đầu tuýp 60 chi tiết cần tự động Sata 09-324 (09324)790.000
STA-093-274Sata09-326Bộ đầu tuýp 80 chi tiết Sata 09-326 (09326)790.000
STA-095-216Sata09-5041/2" Bộ đồ nghề 26 chi tiết Sata 09-504 (09504)2.113.000
STA-095-217Sata09-5113/8" Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết Sata 09-511 (09511)388.000
STA-095-218Sata09-5191/4" và 1/2" Bộ tuýp 76 chi tiết Sata 09-519 (09519)2.906.000
STA-095-219Sata09-5211/4" Bộ tuýp 13 chi tiết Sata 09-521 (09521)350.000
STA-095-220Sata09-5231/4" và 3/8" Bộ tuýp 76 chi tiết Sata 09-523 (09523)445.000
STA-095-221Sata09-5251/4" và 3/8" Bộ tuýp 76 chi tiết Sata 09-525 (09525)584.000
STA-095-222Sata09-5311/2" Cần siết đầu tuýp chữ L Sata 09-531 (09531)342.000
STA-091-223Sata09-1311/4" Bộ tuýp 25 chi tiết cần tự động Sata 09-131 (09131)913.000
STA-091-224Sata09-1321/4" Bộ tuýp 25 chi tiết Sata 09-132 (09132)1.744.000
STA-091-225Sata09-1331/2" Bộ tuýp 12 chi tiết Sata 09-133 (09133)2.076.000
STA-091-226Sata09-1343/8" Bộ tuýp 21 chi tiết Sata 09-134 (09134)1.288.000
STA-090-227Sata09-0081/2" Bộ tuýp 12 chi tiết hệ inch Sata 09-008 (09008)811.000
STA-090-228Sata09-0091/2" Bộ tuýp 12 chi tiết Sata 09-009 (09009)811.000
STA-080-229Sata08-0058-19mm Bộ cờ lê 2 đầu vòng Sata 08-005 (08005)616.000
STA-080-230Sata08-0068-19mm Bộ cờ lê 2 đầu vòng Sata 08-006 (08006)798.000
STA-080-231Sata08-0095.5-24mm Bộ cờ lê 2 đầu miệng Sata 08-009 (08009)420.000
STA-080-232Sata08-0105.5-32mm Bộ cờ lê 2 đầu miệng Sata 08-010 (08010)631.000
STA-080-233Sata08-0115.5-27mm Bộ cờ lê 2 đầu vòng Sata 08-011 (08011)784.000
STA-080-234Sata08-0125.5-32mm Bộ cờ lê 2 đầu vòng Sata 08-012 (08012)1.230.000
STA-090-235Sata09-012Bộ cờ lê 2 đầu vòng Sata 09-012 (09012)319.000
STA-090-236Sata09-017Bộ vòng miệng 6 chi tiết hệ inch Sata 09-017 (09017)304.000
STA-090-237Sata09-0188-15mm Bộ vòng miệng 6 chi tiết Sata 09-018 (09018)304.000
STA-090-238Sata09-019Bộ vòng miệng 9 chi tiết hệ inch Sata 09-019 (09019)503.000
STA-090-239Sata09-021Bộ vòng miệng 11 chi tiết hệ inch Sata 09-021 (09021)685.000
STA-090-240Sata09-0319-17mm Bộ cờ lê 3 chi tiết Sata 09-031 (09031)142.000
STA-090-241Sata09-032Bộ cờ lê 3 chi tiết hệ inch Sata 09-032 (09032)142.000
STA-090-242Sata09-03510-19mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-035 (09035)532.000
STA-090-243Sata09-0368-22mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-036 (09036)453.000
STA-090-244Sata09-0448-19mm Bộ cần tuýp tự động Sata 09-044 (09044)552.000
STA-090-245Sata09-0456-23mm Bộ cờ lê hai đầu miệng Sata 09-045 (09045)315.000
STA-090-246Sata09-0468-24mm Bộ cờ lê hai đầu vòng Sata 09-046 (09046)608.000
STA-090-247Sata09-06710-19mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-067 (09067)423.000
STA-090-248Sata09-0688-24mm Bộ vòng miệng 11 chi tiết Sata 09-068 (09068)890.000
STA-090-249Sata09-0708-19mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-070 (09070)392.000
STA-090-250Sata09-0716-21mm Bộ cờ lê hai đầu miệng 7 chi tiết Sata 09-071 (09071)439.000
STA-090-251Sata09-0728-24mm Bộ cờ lê hai đầu tròng 7 chi tiết Sata 09-072 (09072)709.000
STA-090-261Sata09-08010-19mm Bộ vòng miệng đảo ngược Sata 09-080 (09080)839.000
STA-090-262Sata09-08310-14mm Bộ vòng miệng đảo ngược Sata 09-083 (09083)619.000
STA-090-260Sata09-07810-14mm Bộ vòng miệng Sata 09-078 (09078)576.000
STA-090-259Sata09-0508-22mm Bộ vòng miệng tự động Sata 09-050 (09050)965.000
STA-090-252Sata09-0736-21mm Bộ cờ lê hai đầu miệng 7 chi tiết Sata 09-073 (09073)343.000
STA-090-253Sata09-074Bộ vòng miệng 16 chi tiết hệ inch Sata 09-074 (09074)1.565.000
STA-080-254Sata08-0158-19mm Bộ cờ lê đầu vòng tự động Sata 08-015 (08015)1.253.000
STA-080-255Sata08-0168-19mm Bộ cờ lê đầu vòng tự động Sata 08-016 (08016)1.630.000
STA-090-256Sata08-020Bộ vòng miệng tự động hệ inch Sata 08-020 (08020)805.000
STA-090-257Sata09-0408-19mm Bộ vòng miệng tự động Sata 09-040 (09040)1.132.000
STA-090-258Sata09-04310-19mm Bộ cờ lê loại miệng hở tuýp Sata 09-043 (09043)2.283.000
STA-402-564Sata40-2335.5mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-233 (40233)37.000
STA-402-565Sata40-2016mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-201 (40201)37.000
STA-402-566Sata40-2027mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-202 (40202)38.000
STA-402-567Sata40-2038mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-203 (40203)40.000
STA-402-568Sata40-2049mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-204 (40204)45.000
STA-402-569Sata40-20510mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-205 (40205)48.000
STA-402-570Sata40-20611mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-206 (40206)53.000
STA-402-571Sata40-20712mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-207 (40207)57.000
STA-402-572Sata40-20813mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-208 (40208)59.000
STA-402-573Sata40-20914mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-209 (40209)65.000
STA-402-574Sata40-21015mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-210 (40210)69.000
STA-402-575Sata40-21116mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-211 (40211)72.000
STA-402-576Sata40-21217mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-212 (40212)80.000
STA-402-577Sata40-21318mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-213 (40213)93.000
STA-402-578Sata40-21419mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-214 (40214)94.000
STA-402-579Sata40-21520mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-215 (40215)98.000
STA-402-580Sata40-21621mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-216 (40216)105.000
STA-402-581Sata40-21722mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-217 (40217)115.000
STA-402-582Sata40-21823mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-218 (40218)122.000
STA-402-583Sata40-21924mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-219 (40219)132.000
STA-402-584Sata40-22025mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-220 (40220)173.000
STA-402-585Sata40-23526mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-235 (40235)202.000
STA-402-586Sata40-22127mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-221 (40221)202.000
STA-402-587Sata40-23628mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-236 (40236)244.000
STA-402-588Sata40-23729mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-237 (40237)244.000
STA-402-589Sata40-22230mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-222 (40222)244.000
STA-402-590Sata40-22332mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-223 (40223)253.000
STA-402-591Sata40-24134mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-241 (40241)286.000
STA-402-592Sata40-24235mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-242 (40242)302.000
STA-402-593Sata40-24336mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-243 (40243)344.000
STA-402-594Sata40-24438mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-244 (40244)382.000
STA-402-595Sata40-24541mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-245 (40245)456.000
STA-402-596Sata40-24642mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-246 (40246)492.000
STA-402-597Sata40-24846mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-248 (40248)572.000
STA-402-598Sata40-24948mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-249 (40249)636.000
STA-402-599Sata40-25050mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-250 (40250)689.000
STA-402-600Sata40-25155mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-251 (40251)1.035.000
STA-402-601Sata40-25260mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-252 (40252)1.246.000
STA-412-603Sata41-2016x7mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-201 (41201)33.000
STA-412-604Sata41-3018x9mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-301 (41301)33.000
STA-412-605Sata41-2028x10mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-202 (41202)34.000
STA-412-606Sata41-2179x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-217 (41217)37.000
STA-412-607Sata41-30210x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-302 (41302)38.000
STA-412-608Sata41-20310x12mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-203 (41203)39.000
STA-412-609Sata41-20411x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-204 (41204)42.000
STA-412-610Sata41-30312x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-303 (41303)40.000
STA-412-611Sata41-20512x14mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-205 (41205)44.000
STA-412-612Sata41-21813x15mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-218 (41218)50.000
STA-412-613Sata41-21913x16mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-219 (41219)53.000
STA-413-614Sata41-30414x15mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-304 (41304)55.000
STA-412-615Sata41-20614x17mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-206 (41206)55.000
STA-413-616Sata41-30516x17mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-305 (41305)63.000
STA-412-617Sata41-21416x18mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-214 (41214)67.000
STA-412-618Sata41-20717x19mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-207 (41207)72.000
STA-412-619Sata41-20819x21mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-208 (41208)74.000
STA-412-620Sata41-21519x22mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-215 (41215)83.000
STA-412-621Sata41-20921x23mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-209 (41209)90.000
STA-412-622Sata41-21022x24mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-210 (41210)100.000
STA-412-623Sata41-21123x26mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-211 (41211)117.000
STA-412-624Sata41-21224x27mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-212 (41212)131.000
STA-412-625Sata41-22027x30mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-220 (41220)150.000
STA-412-626Sata41-21330x32mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-213 (41213)163.000
STA-412-627Sata41-22130x34mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-221 (41221)235.000
STA-412-628Sata41-22232x34mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-222 (41222)289.000
STA-412-629Sata41-22334x36mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-223 (41223)338.000
STA-422-630Sata42-2215.5x7mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-221 (42221)65.000
STA-422-631Sata42-2136x7mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-213 (42213)65.000
STA-422-632Sata42-2148x9mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-214 (42214)72.000
STA-422-633Sata42-2018x10mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-201 (42201)72.000
STA-422-634Sata42-2229x11mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-222 (42222)74.000
STA-422-635Sata42-21510x11mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-215 (42215)75.000
STA-422-636Sata42-20210x12mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-202 (42202)78.000
STA-422-637Sata42-20311x13mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-203 (42203)83.000
STA-422-638Sata42-21612x13mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-216 (42216)83.000
STA-422-639Sata42-20412x14mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-204 (42204)83.000
STA-422-640Sata42-22313x15mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-223 (42223)85.000
STA-422-641Sata42-22413x16mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-224 (42224)88.000
STA-422-642Sata42-21714x15mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-217 (42217)93.000
STA-422-643Sata42-20514x17mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-205 (42205)98.000
STA-422-644Sata42-21816x17mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-218 (42218)102.000
STA-422-645Sata42-21916x18mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-219 (42219)108.000
STA-422-646Sata42-20617x19mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-206 (42206)112.000
STA-422-647Sata42-20719x21mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-207 (42207)128.000
STA-422-648Sata42-22019x22mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-220 (42220)139.000
STA-422-649Sata42-20821x23mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-208 (42208)146.000
STA-422-650Sata42-20922x24mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-209 (42209)151.000
STA-422-651Sata42-21023x26mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-210 (42210)157.000
STA-422-652Sata42-21124x27mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-211 (42211)188.000
STA-422-653Sata42-22527x30mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-225 (42225)257.000
STA-422-654Sata42-21230x32mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-212 (42212)336.000
STA-466-290Sata46-61321mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-613 (46613)253.000
STA-466-291Sata46-61422mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-614 (46614)271.000
STA-466-292Sata46-61524mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-615 (46615)350.000
STA-466-293Sata46-61625mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-616 (46616)402.000
STA-468-294Sata46-8018mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-801 (46801)269.000
STA-468-295Sata46-8029mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-802 (46802)277.000
STA-468-296Sata46-80310mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-803 (46803)291.000
STA-468-297Sata46-80411mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-804 (46804)317.000
STA-468-298Sata46-80512mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-805 (46805)344.000
STA-468-299Sata46-80613mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-806 (46806)362.000
STA-468-300Sata46-80714mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-807 (46807)376.000
STA-468-301Sata46-80815mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-808 (46808)399.000
STA-468-302Sata46-80916mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-809 (46809)408.000
STA-468-303Sata46-81017mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-810 (46810)429.000
STA-468-304Sata46-81118mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-811 (46811)456.000
STA-468-305Sata46-81219mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-812 (46812)471.000
STA-468-306Sata46-81320mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-813 (46813)482.000
STA-468-307Sata46-81421mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-814 (46814)497.000
STA-468-308Sata46-81522mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-815 (46815)542.000
STA-468-309Sata46-81624mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-816 (46816)633.000
STA-468-310Sata46-81725mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-817 (46817)671.000
STA-133-311Sata13-3198mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-319 (13319)27.000
STA-133-312Sata13-3209mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-320 (13320)27.000
STA-133-313Sata13-30110mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-301 (13301)27.000
STA-133-314Sata13-30211mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-302 (13302)27.000
STA-133-315Sata13-30312mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-303 (13303)27.000
STA-133-316Sata13-30413mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-304 (13304)27.000
STA-133-317Sata13-30514mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-305 (13305)27.000
STA-133-318Sata13-30615mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-306 (13306)27.000
STA-133-319Sata13-30716mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-307 (13307)28.000
STA-133-320Sata13-30817mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-308 (13308)29.000
STA-133-321Sata13-30918mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-309 (13309)32.000
STA-133-322Sata13-31019mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-310 (13310)33.000
STA-133-323Sata13-31120mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-311 (13311)34.000
STA-133-324Sata13-31221mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-312 (13312)35.000
STA-133-325Sata13-31322mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-313 (13313)35.000
STA-133-326Sata13-31423mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-314 (13314)39.000
STA-133-327Sata13-31524mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-315 (13315)40.000
STA-133-328Sata13-31627mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-316 (13316)45.000
STA-133-329Sata13-31730mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-317 (13317)53.000
STA-133-330Sata13-31832mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-318 (13318)57.000
STA-133-331Sata13-32134mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-321 (13321)75.000
STA-134-332Sata13-40110mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-401 (13401)54.000
STA-134-333Sata13-40211mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-402 (13402)54.000
STA-134-334Sata13-40312mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-403 (13403)55.000
STA-134-335Sata13-40413mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-404 (13404)55.000
STA-134-336Sata13-40514mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-405 (13405)55.000
STA-134-337Sata13-40615mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-406 (13406)55.000
STA-134-338Sata13-40716mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-407 (13407)55.000
STA-134-339Sata13-40817mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-408 (13408)58.000
STA-134-340Sata13-40918mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-409 (13409)58.000
STA-134-341Sata13-41019mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-410 (13410)59.000
STA-134-342Sata13-41120mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-411 (13411)59.000
STA-134-343Sata13-41221mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-412 (13412)60.000
STA-134-344Sata13-41322mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-413 (13413)60.000
STA-134-345Sata13-41424mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-414 (13414)69.000
STA-134-346Sata13-41527mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-415 (13415)73.000
STA-134-347Sata13-41630mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-416 (13416)82.000
STA-134-348Sata13-41732mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-417 (13417)99.000
STA-349-391Sata34-92436mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-924 (34924)504.000
STA-349-392Sata34-92537mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-925 (34925)504.000
STA-349-393Sata34-92638mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-926 (34926)504.000
STA-349-394Sata34-92840mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-928 (34928)537.000
STA-349-395Sata34-92941mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-929 (34929)537.000
STA-349-396Sata34-93042mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-930 (34930)578.000
STA-349-397Sata34-93143mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-931 (34931)640.000
STA-349-398Sata34-93446mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-934 (34934)670.000
STA-349-399Sata34-93749mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-937 (34937)786.000
STA-349-400Sata34-93850mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-938 (34938)863.000
STA-349-401Sata34-94055mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1" Sata 34-940 (34940)984.000
STA-348-402Sata34-82436mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-824 (34824)352.000
STA-348-403Sata34-82537mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-825 (34825)360.000
STA-348-404Sata34-82638mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-826 (34826)360.000
STA-348-405Sata34-82739mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-827 (34827)360.000
STA-348-406Sata34-82840mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-828 (34828)372.000
STA-348-407Sata34-82941mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-829 (34829)390.000
STA-348-408Sata34-83042mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-830 (34830)403.000
STA-348-409Sata34-83143mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-831 (34831)423.000
STA-348-410Sata34-83244mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-832 (34832)437.000
STA-348-411Sata34-83345mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-833 (34833)457.000
STA-348-412Sata34-83446mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-834 (34834)483.000
STA-348-413Sata34-83547mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-835 (34835)504.000
STA-348-414Sata34-83648mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-836 (34836)524.000
STA-348-415Sata34-83749mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-837 (34837)538.000
STA-348-416Sata34-83850mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-838 (34838)571.000
STA-348-417Sata34-83951mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-839 (34839)624.000
STA-348-418Sata34-84052mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-840 (34840)638.000
STA-348-419Sata34-84153mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-841 (34841)672.000
STA-348-420Sata34-84254mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-842 (34842)672.000
STA-348-421Sata34-84355mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-843 (34843)705.000
STA-348-422Sata34-84456mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-844 (34844)705.000
STA-348-423Sata34-84557mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-845 (34845)776.000
STA-348-424Sata34-84658mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-846 (34846)806.000
STA-348-425Sata34-84759mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-847 (34847)873.000
STA-348-426Sata34-84860mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-848 (34848)906.000
STA-348-427Sata34-84963mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-849 (34849)1.008.000
STA-348-428Sata34-85065mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-850 (34850)1.109.000
STA-348-429Sata34-85167mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-851 (34851)1.175.000
STA-348-430Sata34-85268mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-852 (34852)1.477.000
STA-348-431Sata34-85369mm Đầu tuýp đen 6 góc 1" Sata 34-853 (34853)1.477.000
STA-344-432Sata34-40310mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-403 (34403)80.000
STA-344-433Sata34-40411mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-404 (34404)80.000
STA-344-434Sata34-40512mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-405 (34405)80.000
STA-344-435Sata34-40613mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-406 (34406)80.000
STA-344-436Sata34-40714mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-407 (34407)80.000
STA-344-437Sata34-40815mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-408 (34408)80.000
STA-344-438Sata34-40916mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-409 (34409)80.000
STA-344-439Sata34-41017mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-410 (34410)80.000
STA-344-440Sata34-41118mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-411 (34411)90.000
STA-344-441Sata34-41219mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-412 (34412)90.000
STA-344-442Sata34-41421mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-414 (34414)98.000
STA-344-443Sata34-41522mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-415 (34415)112.000
STA-344-444Sata34-41724mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-417 (34417)119.000
STA-344-445Sata34-41926mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-419 (34419)126.000
STA-344-446Sata34-42027mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-420 (34420)149.000
STA-344-447Sata34-42229mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-422 (34422)160.000
STA-344-448Sata34-42330mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-423 (34423)165.000
STA-344-449Sata34-42532mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-425 (34425)175.000
STA-343-450Sata34-30310mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-303 (34303)40.000
STA-343-451Sata34-30411mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-304 (34304)40.000
STA-343-452Sata34-30512mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-305 (34305)40.000
STA-343-453Sata34-30613mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-306 (34306)40.000
STA-343-454Sata34-30714mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-307 (34307)40.000
STA-343-455Sata34-30815mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-308 (34308)40.000
STA-343-456Sata34-30916mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-309 (34309)40.000
STA-343-457Sata34-31017mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-310 (34310)40.000
STA-343-458Sata34-31118mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-311 (34311)50.000
STA-343-459Sata34-31219mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-312 (34312)50.000
STA-343-460Sata34-31421mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-314 (34314)50.000
STA-343-461Sata34-31522mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-315 (34315)50.000
STA-343-462Sata34-31623mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-316 (34316)50.000
STA-343-463Sata34-31724mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-317 (34317)50.000
STA-343-464Sata34-32027mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-320 (34320)80.000
STA-343-465Sata34-32229mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-322 (34322)87.000
STA-343-466Sata34-32330mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-323 (34323)120.000
STA-343-467Sata34-32532mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-325 (34325)122.000
STA-346-468Sata34-60517mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-605 (34605)295.000
STA-346-469Sata34-60618mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-606 (34606)295.000
STA-346-470Sata34-60719mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-607 (34607)295.000
STA-346-471Sata34-60820mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-608 (34608)297.000
STA-346-472Sata34-60921mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-609 (34609)297.000
STA-346-473Sata34-61022mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-610 (34610)297.000
STA-346-474Sata34-61123mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-611 (34611)299.000
STA-346-475Sata34-61224mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-612 (34612)299.000
STA-346-476Sata34-61325mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-613 (34613)299.000
STA-346-477Sata34-61426mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-614 (34614)305.000
STA-346-478Sata34-61527mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-615 (34615)305.000
STA-346-479Sata34-61628mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-616 (34616)305.000
STA-346-480Sata34-61729mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-617 (34617)305.000
STA-346-481Sata34-61830mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-618 (34618)310.000
STA-346-482Sata34-61931mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-619 (34619)310.000
STA-346-483Sata34-62032mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-620 (34620)310.000
STA-346-484Sata34-62133mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-621 (34621)324.000
STA-346-485Sata34-62234mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-622 (34622)324.000
STA-346-486Sata34-62335mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-623 (34623)324.000
STA-346-487Sata34-62436mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-624 (34624)343.000
STA-346-488Sata34-62537mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-625 (34625)355.000
STA-136-349Sata13-6198mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-619 (13619)27.000
STA-136-350Sata13-6209mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-620 (13620)27.000
STA-136-351Sata13-60110mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-601 (13601)27.000
STA-136-352Sata13-60211mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-602 (13602)27.000
STA-136-353Sata13-60312mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-603 (13603)27.000
STA-136-354Sata13-60413mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-604 (13604)27.000
STA-136-355Sata13-60514mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-605 (13605)27.000
STA-136-356Sata13-60615mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-606 (13606)27.000
STA-136-357Sata13-60716mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-607 (13607)28.000
STA-136-358Sata13-60817mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-608 (13608)29.000
STA-136-359Sata13-60918mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-609 (13609)32.000
STA-136-360Sata13-61019mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-610 (13610)33.000
STA-136-361Sata13-61120mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-611 (13611)34.000
STA-136-362Sata13-61221mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-612 (13612)35.000
STA-136-363Sata13-61322mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-613 (13613)35.000
STA-136-364Sata13-61423mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-614 (13614)39.000
STA-136-365Sata13-61524mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-615 (13615)40.000
STA-136-366Sata13-61627mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-616 (13616)48.000
STA-136-367Sata13-61730mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-617 (13617)60.000
STA-136-368Sata13-61832mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-618 (13618)65.000
STA-166-369Sata16-60219mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-602 (16602)89.000
STA-166-370Sata16-60321mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-603 (16603)89.000
STA-166-371Sata16-60422mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-604 (16604)90.000
STA-166-372Sata16-60523mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-605 (16605)92.000
STA-166-373Sata16-60624mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-606 (16606)92.000
STA-166-374Sata16-60725mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-607 (16607)93.000
STA-166-375Sata16-60826mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-608 (16608)94.000
STA-166-376Sata16-60927mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-609 (16609)95.000
STA-166-377Sata16-61028mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-610 (16610)98.000
STA-166-378Sata16-61129mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-611 (16611)100.000
STA-166-379Sata16-61230mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-612 (16612)108.000
STA-166-380Sata16-61332mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-613 (16613)114.000
STA-166-381Sata16-61433mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-614 (16614)123.000
STA-166-382Sata16-61534mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-615 (16615)120.000
STA-166-383Sata16-61635mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-616 (16616)126.000
STA-166-384Sata16-61736mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-617 (16617)137.000
STA-166-385Sata16-61838mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-618 (16618)146.000
STA-166-386Sata16-61941mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-619 (16619)163.000
STA-166-387Sata16-62046mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-620 (16620)206.000
STA-166-388Sata16-62250mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-622 (16622)219.000
STA-166-389Sata16-62355mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-623 (16623)259.000
STA-166-390Sata16-62460mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-624 (16624)289.000
STA-346-489Sata34-62638mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-626 (34626)364.000
STA-346-490Sata34-62840mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-628 (34628)418.000
STA-346-491Sata34-62941mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-629 (34629)462.000
STA-345-492Sata34-50517mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-505 (34505)145.000
STA-345-493Sata34-50618mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-506 (34506)145.000
STA-345-494Sata34-50719mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-507 (34507)145.000
STA-345-495Sata34-50820mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-508 (34508)148.000
STA-345-496Sata34-50921mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-509 (34509)148.000
STA-345-497Sata34-51022mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-510 (34510)148.000
STA-345-498Sata34-51123mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-511 (34511)148.000
STA-345-499Sata34-51224mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-512 (34512)150.000
STA-345-500Sata34-51325mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-513 (34513)150.000
STA-345-501Sata34-51426mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-514 (34514)151.000
STA-345-502Sata34-51527mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-515 (34515)151.000
STA-345-503Sata34-51628mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-516 (34516)151.000
STA-345-504Sata34-51729mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-517 (34517)152.000
STA-345-505Sata34-51830mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-518 (34518)152.000
STA-345-506Sata34-51931mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-519 (34519)163.000
STA-345-507Sata34-52032mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-520 (34520)170.000
STA-345-508Sata34-52133mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-521 (34521)176.000
STA-345-509Sata34-52234mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-522 (34522)188.000
STA-345-510Sata34-52335mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-523 (34523)192.000
STA-345-511Sata34-52436mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-524 (34524)197.000
STA-345-512Sata34-52537mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-525 (34525)215.000
STA-345-513Sata34-52638mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-526 (34526)223.000
STA-345-514Sata34-52739mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-527 (34527)239.000
STA-345-515Sata34-52840mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-528 (34528)263.000
STA-345-516Sata34-52941mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-529 (34529)293.000
STA-342-517Sata34-2016mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-201 (34201)33.000
STA-342-518Sata34-2027mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-202 (34202)33.000
STA-342-519Sata34-2038mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-203 (34203)33.000
STA-342-520Sata34-2049mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-204 (34204)33.000
STA-342-521Sata34-20510mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-205 (34205)33.000
STA-342-522Sata34-20611mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-206 (34206)33.000
STA-342-523Sata34-20712mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-207 (34207)33.000
STA-342-524Sata34-20813mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-208 (34208)33.000
STA-342-525Sata34-20914mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-209 (34209)33.000
STA-342-526Sata34-21015mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-210 (34210)43.000
STA-342-527Sata34-21116mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-211 (34211)43.000
STA-342-528Sata34-21217mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-212 (34212)43.000
STA-342-529Sata34-21318mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-213 (34213)43.000
STA-342-530Sata34-21419mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-214 (34214)43.000
STA-124-531Sata12-4018mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-401 (12401)32.000
STA-124-532Sata12-4029mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-402 (12402)32.000
STA-124-533Sata12-40310mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-403 (12403)32.000
STA-124-534SataSTA53411mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-404 (12404)33.000
STA-124-535Sata12-40512mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-405 (12405)34.000
STA-124-536Sata12-40613mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-406 (12406)34.000
STA-124-537Sata12-40714mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-407 (12407)37.000
STA-124-538Sata12-40815mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-408 (12408)44.000
STA-124-539Sata12-40916mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-409 (12409)47.000
STA-124-540Sata12-41017mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-410 (12410)50.000
STA-124-541Sata12-41118mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-411 (12411)53.000
STA-124-542Sata12-41219mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-412 (12412)59.000
STA-124-543Sata12-41320mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-413 (12413)68.000
STA-124-544Sata12-41421mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-414 (12414)73.000
STA-124-545Sata12-41522mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-415 (12415)82.000
STA-123-546Sata12-3016mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-301 (12301)17.000
STA-123-547Sata12-3027mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-302 (12302)17.000
STA-123-548Sata12-3038mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-303 (12303)18.000
STA-123-549Sata12-3049mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-304 (12304)18.000
STA-123-550Sata12-30510mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-305 (12305)19.000
STA-123-551Sata12-30611mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-306 (12306)19.000
STA-123-552Sata12-30712mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-307 (12307)19.000
STA-123-553Sata12-30813mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-308 (12308)19.000
STA-123-554Sata12-30914mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-309 (12309)19.000
STA-123-555Sata12-31015mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-310 (12310)20.000
STA-123-556Sata12-31116mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-311 (12311)22.000
STA-123-557Sata12-31217mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-312 (12312)22.000
STA-123-558Sata12-31318mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-313 (12313)29.000
STA-123-559Sata12-31419mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-314 (12314)30.000
STA-123-560Sata12-31520mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-315 (12315)30.000
STA-123-561Sata12-31621mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-316 (12316)30.000
STA-123-562Sata12-31722mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-317 (12317)32.000
STA-123-563Sata12-31824mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-318 (12318)33.000
STA-906-655Sata90-6388" Cảo ba chấu Sata 90-638 (90638)1.725.000
STA-906-656Sata90-6366" Cảo ba chấu Sata 90-636 (90636)1.019.000
STA-906-657Sata90-6344" Cảo ba chấu Sata 90-634 (90634)630.000
STA-906-658Sata90-6333" Cảo ba chấu Sata 90-633 (90633)425.000
STA-906-659Sata90-6288" Cảo hai chấu Sata 90-628 (90628)1.252.000
STA-906-660Sata90-6266" Cảo hai chấu Sata 90-626 (90626)705.000
STA-906-661Sata90-6244" Cảo hai chấu Sata 90-624 (90624)437.000
STA-906-662Sata90-6233" Cảo hai chấu Sata 90-623 (90623)293.000
STA-951-663Sata95-16421" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-164 (95164)945.000
STA-951-664Sata95-16318" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-163 (95163)732.000
STA-951-665Sata95-16216" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-162 (95162)656.000
STA-951-666Sata95-16115" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-161 (95161)296.000
STA-951-667Sata95-103A20" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-103A (95103A)903.000
STA-951-668Sata95-10217" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-102 (95102)770.000
STA-951-669Sata95-10114" Thùng đựng dụng cụ Sata 95-101 (95101)479.000
STA-951-670Sata03-60116" Thùng đựng dụng cụ bằng nhôm Sata 03-601 (03601)809.000
STA-099-671Sata09-9031/2" Bộ tuýp 27 chi tiết Sata 09-903 (09903)1.699.000
STA-099-672Sata09-9023/8" Bộ tuýp 33 chi tiết Sata 09-902 (09902)1.424.000
STA-935-673Sata93-50948" Kìm cộng lực Sata 93-509 (93509)2.312.000
STA-935-674Sata93-50842" Kìm cộng lực Sata 93-508 (93508)1.512.000
STA-935-675Sata93-50736" Kìm cộng lực Sata 93-507 (93507)1.369.000
STA-935-676Sata93-50630" Kìm cộng lực Sata 93-506 (93506)1.050.000
STA-935-677Sata93-50524" Kìm cộng lực Sata 93-505 (93505)770.000
STA-935-678Sata93-50418" Kìm cộng lực Sata 93-504 (93504)575.000
STA-935-679Sata93-50314" Kìm cộng lực Sata 93-503 (93503)450.000
STA-935-680Sata93-50212" Kìm cộng lực Sata 93-502 (93502)391.000
STA-935-681Sata93-5018" Kìm cộng lực Sata 93-501 (93501)180.000
STA-933-682Sata93-30616" Kéo cắt tôn Sata 93-306 (93306)663.000
STA-933-683Sata93-30514" Kéo cắt tôn Sata 93-305 (93305)479.000
STA-933-684Sata93-30412" Kéo cắt tôn Sata 93-304 (93304)345.000
STA-933-685Sata93-30310" Kéo cắt tôn Sata 93-303 (93303)271.000
STA-933-686Sata93-3028" Kéo cắt tôn Sata 93-302 (93302)230.000
STA-931-687Sata93-10411" Kéo cắt thiếc thẳng Sata 93-104 (93104)273.000
STA-931-688Sata93-10310" Kéo cắt thiếc thẳng Sata 93-103 (93103)225.000
STA-931-689Sata93-10210" Kéo cắt thiếc phải Sata 93-102 (93102)225.000
STA-931-690Sata93-10110" Kéo cắt thiếc trái Sata 93-101 (93101)225.000
STA-717-691Sata71-70119" Kìm bấm chết mỏ kẹp xích Sata 71-701 (71701)350.000
STA-715-692Sata71-5018" Kìm bấm chết mỏ kẹp bằng Sata 71-501 (71501)249.000
STA-713-693Sata71-3029" Kìm bấm chết mỏ nhọn Sata 71-302 (71302)252.000
STA-712-694Sata71-20310" Kìm bấm chết mỏ thẳng Sata 71-203 (71203)238.000
STA-711-695Sata71-1027" Kìm bấm chết mũi cong Sata 71-102 (71102)228.000
STA-711-696Sata71-1015" Kìm bấm chết mũi cong Sata 71-101 (71101)196.000
STA-706-697Sata70-6437" Kìm cắt dây Sata 70-643 (70643)179.000
STA-706-698Sata70-6426" Kìm cắt dây Sata 70-642 (70642)159.000
STA-706-699Sata70-6415" Kìm cắt dây Sata 70-641 (70641)139.000
STA-704-700Sata70-41416" Kìm mỏ quạ Sata 70-414 (70414)548.000
STA-704-701Sata70-41312" Kìm mỏ quạ Sata 70-413 (70413)209.000
STA-704-702Sata70-41210" Kìm mỏ quạ Sata 70-412 (70412)172.000
STA-704-703Sata70-4118" Kìm mỏ quạ Sata 70-411 (70411)132.000
STA-703-704Sata70-3316" Kìm cắt cách điện 1000V Sata 70-331 (70331)271.000
STA-725-705Sata72-503A8" Kìm càng cua Sata 72-503A (72503A)363.000
STA-724-706Sata72-402A8" Kìm cắt mũi nhọn Sata 72-402A (72402A)332.000
STA-723-707Sata72-303A8" Kìm cắt Sata 72-303A (72303A)350.000
STA-723-708Sata72-302A7" Kìm cắt Sata 72-302A (72302A)326.000
STA-722-709Sata72-203A8" Kìm cắt Sata 72-203A (72203A)363.000
STA-706-710Sata70-616A4" Kìm càng cua Sata 70-616A (70616A)128.000
STA-706-711Sata70-615A4" Kìm cắt Sata 70-615A (70615A)128.000
STA-706-712Sata70-614A5" Kìm mũi nhọn Sata 70-614A (70614A)128.000
STA-706-713Sata70-613A5" Kìm mũi cong Sata 70-613A (70613A)128.000
STA-706-714Sata70-612A5" Kìm mũi nhọn Sata 70-612A (70612A)128.000
STA-706-715Sata70-611A4" Kìm điện Sata 70-611A (70611A)128.000
STA-703-716Sata70-303A8" Kìm điện Sata 70-303A (70303A)198.000
STA-703-717Sata70-302A7" Kìm điện Sata 70-302A (70302A)172.000
STA-703-718Sata70-301A6" Kìm điện Sata 70-301A (70301A)152.000
STA-702-719Sata70-203A7" Kìm cắt Sata 70-203A (70203A)168.000
STA-702-720Sata70-202A6" Kìm cắt Sata 70-202A (70202A)136.000
STA-702-721Sata70-201A5" Kìm cắt Sata 70-201A (70201A)122.000
STA-701-722Sata70-102A8" Kìm mũi nhọn Sata 70-102A (70102A)165.000
STA-701-723Sata70-101A6" Kìm mũi nhọn Sata 70-101A (70101A)131.000
STA-964-724Sata96-4023/4" Cần chỉnh lực 100-700N.m Sata 96-402 (96402)9.006.000
STA-964-725Sata96-4013/4" Cần chỉnh lực 100-500N.m Sata 96-401 (96401)3.350.000
STA-963-726Sata96-3041/2" Cần chỉnh lực 70-350N.m Sata 96-304 (96304)2.270.000
STA-961-727Sata96-1011/4" Cần chỉnh lực 6-30N.m Sata 96-101 (96101)1.385.000
STA-964-728Sata96-4123/4" Cần chỉnh lực cơ 160-800N.m Sata 96-412 (96412)14.232.000
STA-964-729Sata96-4113/4" Cần chỉnh lực cơ 110-550N.m Sata 96-411 (96411)13.026.000
STA-963-730Sata96-3131/2" Cần chỉnh lực cơ 68-340N.m Sata 96-313 (96313)3.293.000
STA-963-731Sata96-3121/2" Cần chỉnh lực cơ 40-200N.m Sata 96-312 (96312)2.855.000
STA-963-732Sata96-3111/2" Cần chỉnh lực cơ 20-100N.m Sata 96-311 (96311)2.791.000
STA-962-733Sata96-2123/8" Cần chỉnh lực cơ 5-25N.m Sata 96-212 (96212)2.979.000
STA-962-734Sata96-2111/4" Cần chỉnh lực cơ 1-5N.m Sata 96-211 (96211)3.136.000
STA-169-757Sata16-9013/4" Cần tự động Sata 16-901 (16901)1.386.000
STA-139-759Sata13-9701/2" Cần tự động Sata 13-970 (13970)738.000
STA-139-760Sata13-9601/2" Cần tự động Sata 13-960 (13960)349.000
STA-139-774Sata13-9021/2" Cần tự động Sata 13-902 (13902)384.000
STA-139-775Sata13-9011/2" Cần tự động Sata 13-901 (13901)280.000
STA-139-776Sata13-9001/2" Cần tự động Sata 13-900 (13900)349.000
STA-129-777Sata12-9703/8" Cần tự động Sata 12-970 (12970)557.000
STA-129-778Sata12-9603/8" Cần tự động Sata 12-960 (12960)298.000
STA-129-784Sata12-9113/8" Cần xiết trục khủy Sata 12-911 (12911)488.000
STA-129-793Sata12-9023/8" Cần tự động Sata 12-902 (12902)318.000
STA-129-794Sata12-9003/8" Cần tự động Sata 12-900 (12900)298.000
STA-119-803Sata11-9021/4" Cần tự động Sata 11-902 (11902)272.000
STA-119-804Sata11-9011/4" Cần tự động Sata 11-901 (11901)177.000
STA-119-805Sata11-9001/4" Cần tự động Sata 11-900 (11900)242.000
STA-472-735Sata47-20718" Mỏ lết Sata 47-207 (47207)3.136.000
STA-347-736Sata34-7203/4" Típ lắc léo Sata 34-720 (34720)672.000
STA-347-737Sata34-7083/4" Tay vặn típ Sata 34-708 (34708)306.000
STA-347-738Sata34-7161/2"Fx3/8"M Đầu chuyển khớp nối Sata 34-716 (34716)73.000
STA-347-739Sata34-7191/2" Típ lắc léo Sata 34-719 (34719)155.000
STA-347-740Sata34-7061/2" Tay vặn típ Sata 34-706 (34706)246.000
STA-347-741Sata34-7051/2" Tay vặn típ Sata 34-705 (34705)220.000
STA-347-742Sata34-7041/2" Tay vặn típ Sata 34-704 (34704)137.000
STA-347-743Sata34-7031/2" Tay vặn típ Sata 34-703 (34703)119.000
STA-339-744Sata33-9111/2" Tay vặn típ Sata 33-911 (33911)69.000
STA-347-745Sata34-7153/8"F x 1/2"M Tay vặn típ Sata 34-715 (34715)73.000
STA-347-746Sata34-7023/8"Tay vặn típ Sata 34-702 (34702)75.000
STA-347-747Sata34-7013/8"Tay vặn típ Sata 34-701 (34701)59.000
STA-347-748Sata34-7141/4"F x 3/8"M Đầu chuyển khớp nối Sata 34-714 (34714)69.000
STA-329-749Sata32-9013/8" Tay vặn típ Sata 32-901 (32901)52.000
STA-169-750Sata16-9193/4" Cần siết đầu típ chữ L Sata 16-919 (16919)365.000
STA-169-751Sata16-9083/4"F x 1/2"M Đầu chuyển khớp nối Sata 16-908 (16908)175.000
STA-169-752Sata16-9073/4" Khớp nối vạn năng Sata 16-907 (16907)570.000
STA-169-753Sata16-9061/2" Típ lắc léo Sata 16-906 (16906)544.000
STA-170-758Sata17-0011/2" Tay vặn Sata 17-001 (17001)288.000
STA-139-761Sata13-9511/2" Típ lắc léo Sata 13-951 (13951)389.000
STA-139-762Sata13-9501/2"x 3/4" Đầu chuyển đổi Sata 13-950 (13950)157.000
STA-139-763Sata13-9191/2" Cần siết đầu típ chữ L Sata 13-919 (13919)162.000
STA-139-764Sata13-9141/2" Khớp nối Sata 13-914 (13914)30.000
STA-139-765Sata13-9121/2" Khớp nối vạn năng Sata 13-912 (13912)113.000
STA-139-766Sata13-9111/2" Típ lắc léo Sata 13-911 (13911)343.000
STA-139-768Sata13-9091/2" Típ lắc léo Sata 13-909 (13909)268.000
STA-129-779Sata12-9223/8" Cần típ lắc léo Sata 12-922 (12922)145.000
STA-129-780Sata12-9173/8" Khớp nối Sata 12-917 (12917)22.000
STA-129-781Sata12-9143/8"F x 1/2"M Đầu chuyển đổi Sata 12-914 (12914)34.000
STA-129-782Sata12-9133/8"F x 1/4"M Đầu chuyển đổi Sata 12-913 (12913)24.000
STA-129-783Sata12-9123/8" Khớp nối vạn năng Sata 12-912 (12912)80.000
STA-129-786Sata12-9093/8" Cần típ lắc léo Sata 12-909 (12909)151.000
STA-119-795Sata11-9221/4" Cần típ lắc léo Sata 11-922 (11922)97.000
STA-119-796Sata11-9141/4" Đầu nối Sata 11-914 (11914)27.000
STA-119-797Sata11-9131/4"F x 3/8M Đầu chuyển Sata 11-913 (11913)19.000
STA-119-798Sata11-9121/4" Típ lắc léo Sata 11-912 (11912)64.000
STA-169-754Sata16-9043/4" Cần nối Sata 16-904 (16904)365.000
STA-169-755Sata16-9033/4" Cần nối Sata 16-903 (16903)216.000
STA-169-756Sata16-9023/4" Cần nối Sata 16-902 (16902)159.000
STA-139-767Sata13-9101/2" Cần kéo Sata 13-910 (13910)108.000
STA-139-769Sata13-9081/2" Cần nối Sata 13-908 (13908)175.000
STA-139-770Sata13-9071/2" Cần nối Sata 13-907 (13907)137.000
STA-139-771Sata13-9061/2" Cần nối Sata 13-906 (13906)124.000
STA-139-772Sata13-9051/2" Cần nối Sata 13-905 (13905)113.000
STA-139-773Sata13-9041/2" Cần nối Sata 13-904 (13904)75.000
STA-129-785Sata12-9103/8" Cần kéo Sata 12-910 (12910)80.000
STA-129-787Sata12-9083/8" Cần nối Sata 12-908 (12908)155.000
STA-129-788Sata12-9073/8" Cần nối Sata 12-907 (12907)131.000
STA-129-789Sata12-9063/8" Cần nối Sata 12-906 (12906)124.000
STA-129-790Sata12-9053/8" Cần nối Sata 12-905 (12905)88.000
STA-129-791Sata12-9043/8" Cần nối Sata 12-904 (12904)63.000
STA-129-792Sata12-9033/8" Cần nối Sata 12-903 (12903)45.000
STA-119-799Sata11-9101/4" Cần kéo Sata 11-910 (11910)75.000
STA-119-800Sata11-9091/4" Cần kéo Sata 11-909 (11909)113.000
STA-119-801Sata11-9041/4" Cần nối Sata 11-904 (11904)38.000
STA-119-802Sata11-9031/4" Cần nối Sata 11-903 (11903)32.000
STA-722-806Sata72-2038" Kìm điện Sata 72-203 (72203)363.000
STA-978-807SataSTA8071.5T Con đội quay tay Sata 97-831 (97831)0
STA-625-819Sata62-503Bút thử điện Sata 62-503 (62503)100.000
STA-936-808Sata93-60112" Cưa tay Sata 93-601 (93601)97.000
STA-934-810Sata93-40512" Cưa tay Sata 93-405 (93405)302.000
STA-934-811Sata93-4046" Cưa tay Sata 93-404 (93404)87.000
STA-934-809Sata93-40712" Lưỡi cưa Sata 93-407 (93407)57.000
STA-913-812Sata91-3237.5m Thước cuộn Sata 91-323 (91323)140.000
STA-913-813Sata91-3225m Thước cuộn Sata 91-322 (91322)95.000
STA-913-814Sata91-3213.5m Thước cuộn Sata 91-321 (91321)67.000
STA-708-815Sata70-8458" Êtô Sata 70-845 (70845)4.632.000
STA-708-816Sata70-8436" Êtô Sata 70-843 (70843)3.752.000
STA-708-817Sata70-8425" Êtô Sata 70-842 (70842)3.049.000
STA-708-818Sata70-8414" Êtô Sata 70-841 (70841)2.345.000
STA-625-820Sata62-502190mm Bút thử điện Sata 62-502 (62502)50.000
STA-625-821Sata62-501145mm Bút thử điện Sata 62-501 (62501)44.000
STA-095-822Sata09-535Bộ dụng cụ sửa điện 53 chi tiết Sata 09-535 (09535)4.637.000
STA-095-823Sata09-51215 chi tiết bộ vòng miệng Sata 09-512 (09512)1.231.000
STA-060-824Sata06-01111 chi tiết bộ dụng cụ sửa ô tô Sata 06-011 (06011)1.233.000
STA-662-825SataSTA8256x150mm Vít hai đầu Sata 66-206 (66206)105.000
STA-662-826SataSTA8265x150mm Vít hai đầu Sata 66-205 (66205)105.000
STA-662-827SataSTA8276x100mm Vít hai đầu Sata 66-204 (66204)88.000
STA-662-828Sata66-2035x100mm Vít hai đầu Sata 66-203 (66203)88.000
STA-662-829Sata66-2026x38mm Vít hai đầu Sata 66-202 (66202)75.000
STA-635-830Sata63-5178x200mm Vít bake Sata 63-517 (63517)113.000
STA-635-831Sata63-5168x150mm Vít bake Sata 63-516 (63516)104.000
STA-635-832Sata63-5156x250mm Vít bake Sata 63-515 (63515)93.000
STA-635-833Sata63-5146x200mm Vít bake Sata 63-514 (63514)89.000
STA-635-834Sata63-5136x150mm Vít bake Sata 63-513 (63513)82.000
STA-635-835Sata63-5126x100mm Vít bake Sata 63-512 (63512)69.000
STA-635-836Sata63-5116x38mm Vít bake Sata 63-511 (63511)54.000
STA-635-837Sata63-5105x200mm Vít bake Sata 63-510 (63510)79.000
STA-635-838Sata63-5095x150mm Vít bake Sata 63-509 (63509)69.000
STA-635-839Sata63-5085x100mm Vít bake Sata 63-508 (63508)65.000
STA-635-840Sata63-5075x75mm Vít bake Sata 63-507 (63507)62.000
STA-635-841Sata63-5053x200mm Vít bake Sata 63-505 (63505)57.000
STA-635-842Sata63-5043x150mm Vít bake Sata 63-504 (63504)47.000
STA-635-843Sata63-5053x100mm Vít bake Sata 63-505 (63503)57.000
STA-635-844Sata63-5023x75mm Vít bake Sata 63-502 (63502)40.000
STA-634-845Sata63-4178x200mm Vít dẹp Sata 63-417 (63417)118.000
STA-634-846Sata63-4168x150mm Vít dẹp Sata 63-416 (63416)104.000
STA-634-847Sata63-4156x250mm Vít dẹp Sata 63-415 (63415)95.000
STA-634-848Sata63-4146x200mm Vít dẹp Sata 63-414 (63414)89.000
STA-634-849Sata63-4136x150mm Vít dẹp Sata 63-413 (63413)82.000
STA-634-850Sata63-4126x150mm Vít dẹp Sata 63-412 (63412)70.000
STA-634-851Sata63-4116x37mm Vít dẹp Sata 63-411 (63411)55.000
STA-634-852Sata63-4105x200mm Vít dẹp Sata 63-410 (63410)79.000
STA-634-853Sata63-4096x150mm Vít dẹp Sata 63-409 (63409)70.000
STA-634-854Sata63-4086x100mm Vít dẹp Sata 63-408 (63408)68.000
STA-634-855Sata63-4075x75mm Vít dẹp Sata 63-407 (63407)63.000
STA-634-856Sata63-4053x200mm Vít dẹp Sata 63-405 (63405)57.000
STA-634-857Sata63-4043x150mm Vít dẹp Sata 63-404 (63404)48.000
STA-634-858Sata63-4033x100mm Vít dẹp Sata 63-403 (63403)43.000
STA-634-859Sata63-4023x75mm Vít dẹp Sata 63-402 (63402)42.000
STA-624-860Sata62-408T40x100mm Vít sao Sata 62-408 (62408)58.000
STA-624-861Sata62-407T30x100mm Vít sao Sata 62-407 (62407)53.000
STA-624-862Sata62-406T27x100mm Vít sao Sata 62-406 (62406)49.000
STA-624-863Sata62-405T25x100mm Vít sao Sata 62-405 (62405)49.000
STA-624-864Sata62-404T20x100mm Vít sao Sata 62-404 (62404)47.000
STA-624-865Sata62-403T15x100mm Vít sao Sata 62-403 (62403)44.000
STA-624-866Sata62-40210x100mm Vít sao Sata 62-402 (62402)43.000
STA-624-867Sata62-401T8x75mm Vít sao Sata 62-401 (62401)35.000
STA-623-868Sata62-3178x200mm Vít bake Sata 62-317 (62317)89.000
STA-623-869Sata62-3168x150mm Vít bake Sata 62-316 (62316)77.000
STA-623-870Sata62-3156x250mm Vít bake Sata 62-315 (62315)79.000
STA-623-871Sata62-3146x200mm Vít bake Sata 62-314 (62314)73.000
STA-623-872Sata62-3126x100mm Vít bake Sata 62-312 (62312)59.000
STA-623-873Sata62-3116x38mm Vít bake Sata 62-311 (62311)50.000
STA-623-874Sata62-3104x200mm Vít bake Sata 62-310 (62310)62.000
STA-623-875Sata62-3094x150mm Vít bake Sata 62-309 (62309)54.000
STA-623-876Sata62-3074x75mm Vít bake Sata 62-307 (62307)50.000
STA-623-877Sata62-3053x200mm Vít bake Sata 62-305 (62305)49.000
STA-623-878Sata62-3043x150mm Vít bake Sata 62-304 (62304)44.000
STA-623-879Sata62-3033x100mm Vít bake Sata 62-303 (62303)40.000
STA-623-880Sata62-3023x75mm Vít bake Sata 62-302 (62302)38.000
STA-622-892Sata62-2023.2x75mm Vít dẹp Sata 62-202 (62202)32.000
STA-622-891Sata62-2033.2x100mm Vít dẹp Sata 62-203 (62203)35.000
STA-622-890Sata62-2043.2x150mm Vít dẹp Sata 62-204 (62204)38.000
STA-622-889Sata62-2053.2x200mm Vít dẹp Sata 62-205 (62205)44.000
STA-622-888Sata62-2095x150mm Vít dẹp Sata 62-209 (62209)45.000
STA-622-887Sata62-2105x200mm Vít dẹp Sata 62-210 (62210)54.000
STA-622-886Sata62-2116x38mm Vít dẹp Sata 62-211 (62211)39.000
STA-622-885Sata62-2126x150mm Vít dẹp Sata 62-212 (62212)58.000
STA-622-884Sata62-2146x200mm Vít dẹp Sata 62-214 (62214)67.000
STA-622-883Sata62-2156x250mm Vít dẹp Sata 62-215 (62215)74.000
STA-622-882Sata62-2168x150mm Vít dẹp Sata 62-216 (62216)80.000
STA-622-881Sata62-2178x200mm Vít dẹp Sata 62-217 (62217)88.000
STA-621-911Sata62-1020x100mm Vít bake Sata 62-102 (62102)32.000
STA-621-893Sata62-1203x100mm Vít bake Sata 62-120 (62120)87.000
STA-620-929Sata62-0143.2x200mm Vít dẹp Sata 62-014 (62014)34.000
STT-466-076Sata46-67211/32" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-672 (46672)119.000
STA-720-992Sata72-0227" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-022 (72022)112.000
STT-119-035Sata11-924Dụng cụ cảm biến Sata 11-924 (11924)75.000
STA-621-908Sata62-1051x75mm Vít bake Sata 62-105 (62105)37.000
STA-621-899Sata62-1143x150mm Vít bake Sata 62-114 (62114)62.000
STT-431-116Sata43-5121" Vòng miệng tự động Sata 43-512 (43512)336.000
STA-621-905Sata62-1081x200mm Vít bake Sata 62-108 (62108)45.000
STT-712-002Sata71-2027" Kìm bấm chết mũi thẳng Sata 71-202 (71202)226.000
STA-621-894Sata62-1193x250mm Vít bake Sata 62-119 (62119)79.000
STT-713-001Sata71-3016" Kìm bấm chết mỏ nhọn Sata 71-301 (71301)225.000
STA-621-895Sata62-1182x300mm Vít bake Sata 62-118 (62118)67.000
STA-621-896Sata62-1173x300mm Vít bake Sata 62-117 (62117)60.000
STA-621-897Sata62-1163x250mm Vít bake Sata 62-116 (62116)53.000
STA-621-898Sata62-1153x200mm Vít bake Sata 62-115 (62115)67.000
STA-621-900Sata62-1132x250mm Vít bake Sata 62-113 (62113)58.000
STA-621-901Sata62-1122x200mm Vít bake Sata 62-112 (62112)54.000
STA-621-902Sata62-1112x150mm Vít bake Sata 62-111 (62111)50.000
STA-621-903Sata62-1102x100mm Vít bake Sata 62-110 (62110)47.000
STA-621-904Sata62-1092x38mm Vít bake Sata 62-109 (62109)38.000
STA-621-906Sata62-1071x150mm Vít bake Sata 62-107 (62107)42.000
STA-621-907Sata62-1061x100mm Vít bake Sata 62-106 (62106)40.000
STA-621-909Sata62-1040x200mm Vít bake Sata 62-104 (62104)38.000
STA-621-910Sata62-1030x150mm Vít bake Sata 62-103 (62103)34.000
STA-621-912Sata62-1010x75mm Vít bake Sata 62-101 (62101)28.000
STA-620-913Sata62-0308x300mm Vít dẹp Sata 62-030 (62030)78.000
STA-620-914Sata62-0298x250mm Vít dẹp Sata 62-029 (62029)70.000
STA-620-915Sata62-0286.5x300mm Vít dẹp Sata 62-028 (62028)65.000
STA-620-916Sata62-0275.5x300mm Vít dẹp Sata 62-027 (62027)55.000
STA-620-917Sata62-0265.5x250mm Vít dẹp Sata 62-026 (62026)48.000
STA-620-918Sata62-0258x200mm Vít dẹp Sata 62-025 (62025)63.000
STA-620-919Sata62-0248x100mm Vít dẹp Sata 62-024 (62024)60.000
STA-620-920Sata62-0236.5x250mm Vít dẹp Sata 62-023 (62023)59.000
STA-620-921Sata62-0226.5x200mm Vít dẹp Sata 62-022 (62022)55.000
STA-620-922Sata62-0216.5x150mm Vít dẹp Sata 62-021 (62021)48.000
STA-620-923Sata62-0206.5x100mm Vít dẹp Sata 62-020 (62020)44.000
STA-620-924Sata62-0196.5x38mm Vít dẹp Sata 62-019 (62019)35.000
STA-620-926Sata62-0175.5x150mm Vít dẹp Sata 62-017 (62017)38.000
STA-620-927Sata62-0165.5x100mm Vít dẹp Sata 62-016 (62016)37.000
STA-620-928Sata62-0155.5x75mm Vít dẹp Sata 62-015 (62015)34.000
STA-620-930Sata62-0133.2x150mm Vít dẹp Sata 62-013 (62013)32.000
STA-620-931Sata62-0123.2x100mm Vít dẹp Sata 62-012 (62012)30.000
STA-620-932Sata62-0113.2x75mm Vít dẹp Sata 62-011 (62011)29.000
STA-617-934Sata61-7073x200mm Vít đóng bake Sata 61-707 (61707)112.000
STA-617-935Sata61-7063x150mm Vít đóng bake Sata 61-706 (61706)99.000
STA-617-936Sata61-7052x150mm Vít đóng bake Sata 61-705 (61705)88.000
STA-617-937Sata61-7032x100mm Vít đóng bake Sata 61-703 (61703)67.000
STA-616-938Sata61-6088x250mm Vít đóng dẹp Sata 61-608 (61608)123.000
STA-616-939Sata61-6078x200mm Vít đóng dẹp Sata 61-607 (61607)110.000
STA-616-940Sata61-6068x150mm Vít đóng dẹp Sata 61-606 (61606)99.000
STA-616-941Sata61-6056x150mm Vít đóng dẹp Sata 61-605 (61605)88.000
STA-616-942Sata61-6036x100mm Vít đóng dẹp Sata 61-603 (61603)65.000
STA-613-949Sata61-3145.5x125mm Vít cách điện Sata 61-314 (61314)196.000
STA-613-950Sata61-3123x100mm Vít cách điện Sata 61-312 (61312)168.000
STA-612-951Sata61-2143x150mm Vít cách điện Sata 61-214 (61214)251.000
STA-611-952Sata61-1088x75mm Vít sao Sata 61-108 (61108)44.000
STA-611-953Sata61-10740x100mm Vít sao Sata 61-107 (61107)70.000
STA-611-954Sata61-10630x100mm Vít sao Sata 61-106 (61106)65.000
STA-611-955Sata61-10527x100mm Vít sao Sata 61-105 (61105)62.000
STA-611-956Sata61-10425x100mm Vít sao Sata 61-104 (61104)59.000
STA-611-957Sata61-10320x100mm Vít sao Sata 61-103 (61103)55.000
STA-611-958Sata61-10215x100mm Vít sao Sata 61-102 (61102)55.000
STA-611-959Sata61-10110x100mm Vít sao Sata 61-101 (61101)55.000
STA-093-962Sata09-3088 chi tiết Bộ vít Sata 09-308 (09308)409.000
STA-093-963Sata09-3078 chi tiết Bộ vít sao Sata 09-307 (09307)431.000
STA-973-966Sata97-3053-16mm Dao cắt ống mini Sata 97-305 (97305)149.000
STA-973-967Sata97-3043-42mm Dao cắt ống PVC Sata 97-304 (97304)338.000
STA-973-968Sata97-3036-64mm Dao cắt ống Sata 97-303 (97303)690.000
STA-714-999Sata71-4019" Kìm bấm chết mỏ kẹp hàn Sata 71-401 (71401)297.000
STA-973-969Sata97-3023-32mm Dao cắt ống Sata 97-302 (97302)342.000
STA-973-970Sata97-3013-38mm Dao cắt ống Sata 97-301 (97301)273.000
STA-912-971Sata91-2137" Kìm tuốt dây tự động Sata 91-213 (91213)222.000
STA-912-972Sata91-2127" Kìm tuốt dây tự động Sata 91-212 (91212)222.000
STA-911-975Sata91-1099" Kìm bấm mạng Sata 91-109 (91109)1.064.000
STA-720-982Sata72-04413" Kìm mở phe trong mũi cong Sata 72-044 (72044)195.000
STA-720-983Sata72-0439" Kìm mở phe trong mũi cong Sata 72-043 (72043)128.000
STA-720-984Sata72-0427" Kìm mở phe trong mũi cong Sata 72-042 (72042)112.000
STA-720-985Sata72-0415" Kìm mở phe trong mũi cong Sata 72-041 (72041)89.000
STA-720-986Sata72-03413" Kìm mở phe trong mũi thẳng Sata 72-034 (72034)195.000
STA-720-987Sata72-0339" Kìm mở phe trong mũi thẳng Sata 72-033 (72033)128.000
STA-720-988Sata72-0327" Kìm mở phe trong mũi thẳng Sata 72-032 (72032)112.000
STA-720-989Sata72-0315" Kìm mở phe trong mũi thẳng Sata 72-031 (72031)89.000
STA-720-990Sata72-02413" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-024 (72024)195.000
STA-720-991Sata72-0239" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-023 (72023)128.000
STA-973-964Sata97-312Lưỡi cắt 2 chi tiết Sata 97-312 (97312)128.000
STA-973-965Sata97-3113x18mm Lưỡi cắt 2 chi tiết Sata 97-311 (97311)85.000
STA-911-978Sata91-1059" Kìm bấm cos Sata 91-105 (91105)952.000
STA-912-973Sata91-2027" Kìm cắt, tuốt dây Sata 91-202 (91202)253.000
STA-912-974Sata91-2016" Kìm cắt, tuốt dây Sata 91-201 (91201)240.000
STA-911-976Sata91-1086-1/2" Kìm cắt, tuốt dây Sata 91-108 (91108)413.000
STA-911-979Sata91-1049-1/2" Kìm bấm cable Sata 91-104 (91104)952.000
STA-911-980Sata91-1028" Kìm bấm cable Sata 91-102 (91102)919.000
STA-911-981Sata91-1018" Kìm bấm cable Sata 91-101 (91101)946.000
STA-610-960Sata61-0031/4"x100mm Tay vặn vít tự động Sata 61-003 (61003)118.000
STA-610-961Sata61-0021/4"x100mm Tay vặn vít tự động Sata 61-002 (61002)92.000
STA-720-993Sata72-0215" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-021 (72021)89.000
STA-720-994Sata72-01413" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-014 (72014)195.000
STA-720-995Sata72-0139" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-013 (72013)128.000
STA-720-996Sata72-0127" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-012 (72012)112.000
STA-720-997Sata72-0115" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-011 (72011)89.000
STA-716-998SataSTA99811" Kìm bấm chết Sata 71-601 (71601)368.000
STT-711-003Sata71-10310" Kìm bấm chết mũi cong Sata 71-103 (71103)243.000
STT-965-004SataSTT0043/4" Cần chỉnh lực 68-339N.m Sata 96-515 (96515)7.418.000
STT-965-005SataSTT0053/4" Cần chỉnh lực 27-135N.m Sata 96-513 (96513)6.695.000
STT-708-006Sata70-81948" Mỏ lết răng Sata 70-819 (70819)2.086.000
STT-708-007Sata70-81836" Mỏ lết răng Sata 70-818 (70818)1.312.000
STT-492-008Sata49-20211mm Vòng miệng Sata 49-202 (49202)29.000
STT-483-009Sata48-3035/8x11/16" Cờ lê xòe Sata 48-303 (48303)65.000
STT-483-010Sata48-3021/2x9/16" Cờ lê xòe Sata 48-302 (48302)48.000
STT-483-011Sata48-3013/8x7/16" Cờ lê xòe Sata 48-301 (48301)35.000
STT-482-012Sata48-20316x17mm Cờ lê xòe Sata 48-203 (48203)65.000
STT-482-013Sata48-20213x14mm Cờ lê xòe Sata 48-202 (48202)49.000
STT-482-014Sata48-20410x12mm Cờ lê xòe Sata 48-204 (48204)45.000
STT-482-015Sata48-2019x11mm Cờ lê xòe Sata 48-201 (48201)39.000
STT-482-016Sata48-2008x10mm Cờ lê xòe Sata 48-200 (48200)35.000
STA-615-943Sata61-50812x75mm Vít đai ốc Sata 61-508 (61508)97.000
STA-615-944Sata61-50711x75mm Vít đai ốc Sata 61-507 (61507)97.000
STA-615-945Sata61-50610x75mm Vít đai ốc Sata 61-506 (61506)97.000
STA-615-946Sata61-5059x75mm Vít đai ốc Sata 61-505 (61505)97.000
STA-615-947Sata61-5048x75mm Vít đai ốc Sata 61-504 (61504)84.000
STA-615-948Sata61-5037x75mm Vít đai ốc Sata 61-503 (61503)84.000
STT-475-017Sata47-50618x19mm Cờ lê hai đầu tuýp lắc léo Sata 47-506 (47506)235.000
STT-475-018Sata47-50516x17mm Cờ lê hai đầu tuýp lắc léo Sata 47-505 (47505)210.000
STT-475-019Sata47-50414x15mm Cờ lê hai đầu tuýp lắc léo Sata 47-504 (47504)176.000
STT-475-020Sata47-50312x13mm Cờ lê hai đầu tuýp lắc léo Sata 47-503 (47503)157.000
STT-475-021Sata47-50210x11mm Cờ lê hai đầu tuýp lắc léo Sata 47-502 (47502)142.000
STT-475-022Sata47-5018x9mm Cờ lê hai đầu tuýp lắc léo Sata 47-501 (47501)137.000
STT-472-023Sata47-22615" Mỏ lết Sata 47-226 (47226)430.000
STT-472-024Sata47-22512" Mỏ lết Sata 47-225 (47225)249.000
STT-472-025Sata47-22410" Mỏ lết Sata 47-224 (47224)192.000
STT-472-026Sata47-2238" Mỏ lết Sata 47-223 (47223)155.000
STT-472-027Sata47-2226" Mỏ lết Sata 47-222 (47222)138.000
STT-472-028Sata47-2214" Mỏ lết Sata 47-221 (47221)130.000
STT-472-029Sata47-20824" Mỏ lết Sata 47-208 (47208)1.344.000
STT-080-030Sata08-0236-32mm Bộ cờ lê hai đầu vòng 11 chi tiết Sata 08-023 (08023)2.237.000
STT-080-031Sata08-0186-22mm Bộ vòng miệng 17 chi tiết Sata 08-018 (08018)1.692.000
STT-169-032Sata16-9053/4" Cần trượt Sata 16-905 (16905)452.000
STT-129-033Sata12-9013/8" Cần tự động Sata 12-901 (12901)222.000
STT-119-034Sata11-9701/4" Cần tự động Sata 11-970 (11970)452.000
STT-119-036SataSTT0361/4" Tay vặn Sata 11-911 (11911)92.000
STT-114-037Sata11-41013mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-410 (11410)27.000
STT-114-038Sata11-40912mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-409 (11409)27.000
STT-114-039Sata11-40811mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-408 (11408)27.000
STT-114-040Sata11-40710mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-407 (11407)27.000
STT-114-041Sata11-4069mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-406 (11406)27.000
STT-114-042Sata11-4058mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-405 (11405)27.000
STT-114-043Sata11-4047mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-404 (11404)27.000
STT-114-044Sata11-4036mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-403 (11403)27.000
STT-114-045Sata11-4025mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-402 (11402)27.000
STT-114-046Sata11-4014mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Sata 11-401 (11401)27.000
STT-113-047Sata11-31414mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-314 (11314)22.000
STT-113-048Sata11-31313mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-313 (11313)20.000
STT-113-049Sata11-31212mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-312 (11312)19.000
STT-113-050Sata11-31111mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-311 (11311)19.000
STT-113-051Sata11-31010mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-310 (11310)19.000
STT-113-052Sata11-3099mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-309 (11309)18.000
STT-113-053Sata11-3088mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-308 (11308)15.000
STT-113-054Sata11-3077mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-307 (11307)15.000
STT-113-055Sata11-3066mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-306 (11306)15.000
STT-113-056Sata11-3055.5mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-305 (11305)15.000
STT-113-057Sata11-3045mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-304 (11304)14.000
STT-113-058Sata11-3034.5mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-303 (11303)14.000
STT-113-059Sata11-3024mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-302 (11302)14.000
STT-113-060SataSTT0603.5mm Đầu tuýp 6 góc 1/4" Sata 11-301 (11301)14.000
STT-464-061Sata46-41525mm Cờ lê lắc léo tự động Sata 46-415 (46415)479.000
STT-464-062Sata46-41424mm Cờ lê lắc léo tự động Sata 46-414 (46414)435.000
STT-464-063Sata46-41322mm Cờ lê lắc léo tự động Sata 46-413 (46413)357.000
STT-464-064Sata46-41221mm Cờ lê lắc léo tự động Sata 46-412 (46412)323.000
STT-466-065Sata46-6831" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-683 (46683)390.000
STT-466-066Sata46-68215/16" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-682 (46682)346.000
STT-466-067Sata46-6817/8" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-681 (46681)291.000
STT-466-068Sata46-68013/16" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-680 (46680)259.000
STT-466-069Sata46-6793/4" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-679 (46679)215.000
STT-466-070Sata46-67811/16" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-678 (46678)185.000
STT-466-071Sata46-6775/8" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-677 (46677)175.000
STT-466-072Sata46-6769/16" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-676 (46676)150.000
STT-466-073Sata46-6751/2" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-675 (46675)145.000
STT-466-074Sata46-6747/16" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-674 (46674)130.000
STT-466-075Sata46-6733/8" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-673 (46673)124.000
STT-466-077Sata46-6715/16" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-671 (46671)107.000
STT-462-079Sata46-20516x18mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-205 (46205)232.000
STT-462-080Sata46-20414x15mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-204 (46204)211.000
STT-462-081Sata46-20312x13mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-203 (46203)193.000
STT-462-082Sata46-20210x11mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-202 (46202)177.000
STT-462-083Sata46-2018x9mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-201 (46201)166.000
STT-462-084SataSTT0848x10mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-200 (46200)169.000
STT-461-085Sata46-10411/16"-3/4" Hai đầu vòng tự động Sata 46-104 (46104)251.000
STT-461-086Sata46-1039/16-5/8" Hai đầu vòng tự động Sata 46-103 (46103)219.000
STT-461-087Sata46-1027/16"-1/2" Hai đầu vòng tự động Sata 46-102 (46102)179.000
STT-461-088Sata46-1015/16"-3/8" Hai đầu vòng tự động Sata 46-101 (46101)169.000
STT-463-089Sata46-31219mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-312 (46312)239.000
STT-463-090Sata46-31118mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-311 (46311)225.000
STT-463-091Sata46-31017mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-310 (46310)211.000
STT-463-092Sata46-30916mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-309 (46309)200.000
STT-463-093Sata46-30815mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-308 (46308)193.000
STT-463-094Sata46-30714mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-307 (46307)177.000
STT-463-095Sata46-30613mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-306 (46306)170.000
STT-463-096Sata46-30512mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-305 (46305)162.000
STT-463-097Sata46-30411mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-304 (46304)155.000
STT-463-098Sata46-30310mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-303 (46303)143.000
STT-463-099Sata46-3029mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-302 (46302)135.000
STT-463-101Sata46-3018mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-301 (46301)128.000
STT-463-102Sata46-3283/4" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-328 (46328)239.000
STT-463-103Sata46-32711/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-327 (46327)211.000
STT-463-104Sata46-3265/8" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-326 (46326)200.000
STT-463-105Sata46-3259/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-325 (46325)177.000
STT-463-106Sata46-3241/2" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-324 (46324)170.000
STT-463-107Sata46-3237/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-323 (46323)155.000
STT-463-108Sata46-3223/8" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-322 (46322)143.000
STT-463-109Sata46-3215/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-321 (46321)128.000
STT-432-110Sata43-6037mm Hai đầu vòng Sata 43-603(43603)99.000
STT-431-113Sata43-1151-1/4" Vòng miệng tự động Sata 43-115 (43115)536.000
STT-431-114SataSTT1141-1/8" Vòng miệng tự động Sata 43-114 (43114)428.000
STT-431-115SataSTT1151-1/16" Vòng miệng tự động Sata 43-113 (43113)395.000
STT-431-117Sata43-51115/16" Vòng miệng tự động Sata 43-511 (43511)276.000
STT-431-118Sata43-5107/8" Vòng miệng tự động Sata 43-510 (43510)240.000
STT-431-119SataSTT11913/16" Vòng miệng tự động Sata 43-509 (43509)208.000
STT-431-120Sata43-5083/4" Vòng miệng tự động Sata 43-508 (43508)186.000
STT-431-121Sata43-50711/16" Vòng miệng tự động Sata 43-507 (43507)164.000
STT-431-122SataSTT1225/8" Vòng miệng tự động Sata 43-506 (43506)156.000
STT-431-123SataSTT1239/16" Vòng miệng tự động Sata 43-505 (43505)133.000
STT-431-124SataSTT1241/2" Vòng miệng tự động Sata 43-504 (43504)129.000
STT-431-125SataSTT1257/16" Vòng miệng tự động Sata 43-503 (43503)124.000
STT-431-126SataSTT1263/8" Vòng miệng tự động Sata 43-102 (43102)114.000
STT-431-127Sata43-5015/16" Vòng miệng tự động Sata 43-501 (43501)102.000
STT-080-128Sata08-007A8-19mm Bộ vòng miệng tự động 8 chi tiết Sata 08-007 (08007A)0
STT-090-129Sata09-0668-19mm Bộ vòng miệng tự động 8 chi tiết Sata 09-066 (09066)1.327.000
STT-432-111Sata43-6026mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-602 (43602)97.000
STT-432-112Sata43-6015.5mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-601 (43601)94.000
STA-617-933Sata61-7083x250mm Vít đóng bake Sata 61-708 (61708)123.000
STT-462-078Sata46-20617x19mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-206 (46206)251.000
STA-911-977Sata91-1079" Kìm bấm cable Sata 91-107 (91107)955.000
STA-620-925Sata62-0185.5x200mm Vít dẹp Sata 62-018 (62018)40.000
STT-911-130Sata91-10610" Kìm tuốt dây Sata 91-106 (91106)823.000
STT-615-131Sata61-5015x75mm Tuốc nơ vít đai ốc Sata 61-501 (61501)84.000
STT-615-132Sata61-5026x75mm Tuốc nơ vít đai ốc Sata 61-502 (61502)84.000
STT-907-135Sata90-7514x120mm Mũi đục Sata 90-751 (90751)58.000
STT-907-136Sata90-7625x120mm Mũi đục Sata 90-762 (90762)80.000
STT-907-137Sata90-7712x150mm Mũi đục Sata 90-771 (90771)57.000
STT-907-138Sata90-7723x150mm Mũi đục Sata 90-772 (90772)57.000
STT-907-139Sata90-7534x150mm Mũi đục Sata 90-753 (90753)57.000
STT-907-140Sata90-7745x150mm Mũi đục Sata 90-774 (90774)57.000
STT-907-141Sata90-7756x150mm Mũi đục Sata 90-775 (90775)70.000
STT-907-142Sata90-7768x150mm Mũi đục Sata 90-776 (90776)70.000
STT-907-143Sata90-78215x150mm Dao trổ Sata 90-782 (90782)82.000
STT-907-144Sata90-78318x175mm Dao trổ Sata 90-783 (90783)115.000
STT-907-145Sata90-78420x200mm Dao trổ Sata 90-784 (90784)140.000
STT-907-146Sata90-78522x250mm Dao trổ Sata 90-785 (90785)202.000
STT-907-147Sata90-78624x300mm Dao trổ Sata 90-786 (90786)257.000
STT-923-148Sata92-30216oz Búa bi cán gỗ Sata 92-302 (92302)192.000
STT-923-149Sata92-30324oz Búa bi cán gỗ Sata 92-303 (92303)233.000
STT-923-150Sata92-30432oz Búa bi cán gỗ Sata 92-304 (92304)251.000
STT-923-151Sata92-30616oz Búa nhổ đinh Sata 92-306 (92306)212.000
STT-923-152Sata92-30724oz Búa nhổ đinh Sata 92-307 (92307)288.000
STT-923-153SataSTT15316oz Búa bi cán gỗ Sata 92-312 (92312)220.000
STT-923-154SataSTT15424oz Búa bi cán gỗ Sata 92-313 (92313)264.000
STT-923-155SataSTT15532oz Búa bi cán gỗ Sata 92-314 (92314)296.000
STT-923-156Sata92-32213oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-322 (92322)173.000
STT-923-157Sata92-32316oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-323 (92323)185.000
STT-923-158Sata92-32420oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-324 (92324)240.000
STT-095-159Sata09-50848 chi tiết Bộ dụng cụ sửa chửa Ô tô Sata 09-508 (09508)3.949.000
STT-095-160Sata09-50956 chi tiết Bộ dụng cụ sửa chửa Ô tô Sata 09-509 (09509)2.091.000
STT-097-161Sata09-7038 chi tiết Bộ dụng cụ mở lọc dầu Ô tô Sata 09-703 (09703)1.370.000
STT-097-162Sata09-704A5 chi tiết Bộ mở ốc gãy Sata 09-704A (09704A)124.000
STT-097-163Sata09-7095 chi tiết Bộ đục móc Sata 09-709 (09709)210.000
STT-626-164Sata62-601Bút thử điện Sata 62-601 (62601)55.000
STT-971-165Sata97-10525x280mm Dụng cụ cạo Sata 97-105 (97105)90.000
STT-060-177Sata06-00815 chi tiết Bộ dụng cụ Sata 06-008 (06008)1.146.000
STT-978-166Sata97-8912 tấn Con đội Sata 97-891 (97891)491.000
STT-978-167Sata97-8923 tấn Con đội Sata 97-892 (97892)563.000
STT-978-168Sata97-8935 tấn Con đội Sata 97-893 (97893)618.000
STT-978-169Sata97-8948 tấn Con đội Sata 97-894 (97894)943.000
STT-978-170Sata97-89510 tấn Con đội Sata 97-895 (97895)1.039.000
STT-978-171Sata97-89620 tấn Con đội Sata 97-896 (97896)1.836.000
STT-978-172Sata97-89730 tấn Con đội Sata 97-897 (97897)3.383.000
STT-978-173Sata97-89850 tấn Con đội Sata 97-898 (97898)4.783.000
STT-978-174Sata97-8812 tấn Con đội tay xoay Sata 97-881 (97881)1.669.000
STT-978-175Sata97-8823 tấn Con đội tay xoay Sata 97-882 (97882)2.706.000
STT-978-176Sata97-899Dụng cụ thủy lực di động Sata 97-899 (97899)4.885.000
STT-951-133Sata95-104A17" Thùng đồ nghề Sata 95-104A (95104A)790.000
STT-951-134Sata95-16617" Thùng đồ nghề Sata 95-166 (95166)1.025.000
STT-635-180Sata63-5033x100mm Vít bake Sata 63-503 (63503)45.000

Subscribe

Flickr